Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

For å angi stikkordsoppføringer

  1. Trykk i et ord, eller velg ordene i dokumentet du vil bruke som et stikkord.

  2. VelgSett inn → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering, og gjør dette:

Indeksoppføringsdialog

For å angi oppføringer i innholdslister

For å legge til indeksoppføringer for alle andre forekomster av den valgte registreringsteksten i dokumentet, velg Bruk på alle andre forekomster.

For å bruke en tilpasssa avsnittsstil som en oppføring i en innholdsliste

  1. Velg Verktøy - Overskriftsnummerering og klikk på fanen Nummerering.

  2. Velg den avsnittsstilen du vil ta med på innholdslisten i boksen Avsnittsstil.

  3. I Nivå-listen klikker du på nivået for avsnittsstilen.

  4. Trykk OK. Du kan nå bruke denne stilen på overskrifter i dokumentet og få disse med i innholdslisten.

tip

LibreOffice oppretter innholdsfortegnelsen basert på disposisjonsnivået til avsnittsstilen og avsnittsinnholdet. Hvis avsnittet er tomt, blir det ikke tatt med i innholdsfortegnelsen. For å tvinge det tomme avsnittet til å bli oppført i innholdsfortegnelsen, legg manuelt til et mellomrom eller et mellomrom uten brudd i avsnittet. Mellomrom lagt til i tekstboksen Etter i Nummerering-fanen i dialogboksen Overskriftsnummerering vil ikke fungere for dette formålet, siden de er en del av avsnittsnummereringen, ikke avsnittsinnholdet.


Supporter oss!