Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

For å angi stikkordsoppføringer

  1. Trykk i et ord, eller velg ordene i dokumentet du vil bruke som et stikkord.

  2. VelgSett inn → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering, og gjør dette:

For å angi oppføringer i innholdslister

Den beste måten å lage en innholdsliste på er å bruke de forhåndslagde stilene for avsnittsoverskrifter, som for eksempel «Overskrift 1» på avsnitt som skal være med i innholdslisten.

For å bruke en tilpasssa avsnittsstil som en oppføring i en innholdsliste

  1. Velg Verktøy → Kapittelnummerering og trykk på fanen Nummerering.

  2. Velg den avsnittsstilen du vil ta med på innholdslisten i boksen Avsnittsstil.

  3. Trykk på det dokumentnivået du vil bruke avsnittsstilen på i Nivålisten.

  4. Trykk OK. Du kan nå bruke denne stilen på overskrifter i dokumentet og få disse med i innholdslisten.

tip

LibreOffice oppretter innholdsfortegnelsen basert på disposisjonsnivået i avsnittsstilen og avsnittsinnholdet. Hvis avsnittet er tomt, blir det ikke inkludert i innholdsfortegnelsen. For å tvinge det tomme avsnittet til å bli oppført i innholdsfortegnelsen, legg manuelt til et mellomrom eller et mellomrom ,manuelt. Mellomrom som er lagt til i tekstboksen Etter i kategorien Nummerering i dialogboksen Kapittelnummerering, fungerer ikke for dette formålet, siden de er en del av avsnittsnummereringen, ikke avsnittets innholdet.


Supporter oss!