Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

For å angi stikkordsoppføringer

  1. Trykk i et ord, eller velg ordene i dokumentet du vil bruke som et stikkord.

  2. VelgSett inn → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering, og gjør dette:

For å angi oppføringer i innholdslister

Den beste måten å lage en innholdsliste på er å bruke de forhåndslagde stilene for avsnittsoverskrifter, som for eksempel «Overskrift 1» på avsnitt som skal være med i innholdslista.

For å bruke en tilpasssa avsnittsstil som en oppføring i en innholdsliste

  1. Velg Verktøy → Kapittelnummerering og trykk på fanen Nummerering.

  2. Velg den avsnittsstilen du vil ta med på innholdslista i boksen Avsnittsstil.

  3. Trykk på det dokumentnivået du vil bruke avsnittsstilen på i Nivålista.

  4. Trykk OK. Du kan nå bruke denne stilen på overskrifter i dokumentet og få disse med i innholdslista.

tip

LibreOffice oppretter innholdsfortegnelsen basert på kapittelnivå i avsnittsstil og avsnittinnhold. Hvis avsnittet er tomt, blir det ikke inkludert i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil tvinge det tomme avsnittet til å bli oppført i innholdsfortegnelsen, legger du til et mellomrom eller et ikke-bruksområde, manuelt til avsnittet. Mellomrom lagt til i Etter tekstboksen i kategorien Nummerering i dialogboksen, Kapittelnummerering, fungerer ikke for dette formålet, siden de er en del av avsnittnummereringen, ikke avsnittinnholdet.


Supporter oss!