Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

  1. Plasser skrivemerket i indeksen eller innholdslisten.

    Hvis du ikke kan plassere markøren i registeret eller innholdslisten, velg → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og merk av for Aktiver i Markør i beskyttet område.

  2. Høyreklikk og velg en redigeringsmåte fra menyen.

Du kan også gjøre endringer direkte i et register eller en innholdsliste. Høyreklikk i registeret eller innholdslisten, velg Rediger register/innholdsliste, trykk på fanen Register/innholdsliste, og fjern deretter avkryssingen for Beskyttet mot manuelle endringer.

Supporter oss!