Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Registeroppføringer blir satt inn som felt i dokumentet. For å vise felt i dokumentet, velg Vis og Feltskygge.

  1. Plasser skrivemerket foran registeroppføringen i dokumentet.

  2. Velg Rediger → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering, og gjør dette:

For å bla gjennom indeksoppføringene i dokumentet, klikk på neste eller forrige pil i Rediger indeksoppføring-dialogen .

Supporter oss!