Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Registeroppføringer blir satt inn som felt i dokumentet. For å vise felt i dokumentet, velg Vis og Feltskygge.

  1. Plasser skrivemerket foran registeroppføringen i dokumentet.

  2. Velg Rediger → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering, og gjør dette:

For å bla gjennom registeroppføringene i dokumentet, trykk på «Neste» eller «Forrige» i dialogvinduet Rediger registeroppføring.

Lage en innholdsliste

Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Lage alfabetiske registre

Selvvalgte registere

Lage en litteraturliste

Registere som går over flere dokument

Supporter oss!