Innrykking av avsnitt

Merknadsikon

For å endre måleenheter, velg - LibreOffice -Writer- Generelt,og velg deretter en ny måleenhet fra innstillingene.


Du kan endre på innrykka for det gjeldende avsnittet, eller for alle valgte avsnitt, eller for en avsnittsstil.

Tipsikon

Du må også stille inn innrykk ved å bruke linjalen. Velg Vis → Linjaler.


Innrykk blir regnet ut med venstre- og høyremargene som grenser. Hvis du vil at avsnittet skal gå utenfor margene, skriv inn et negativt tall.

Innrykk er ulike avhengig av skriveretningen. For eksempel er det verdien i Før tekst som gjelder i venstre til høyre-språk. Den venstre kanten av avsnittet er flyttet inn med venstremargen som grense. I språk som en skriver fra høyre til venstre blir den høyre kanten av avsnittet flyttet inn med høyremargen som grense.

For et hengende innrykk, skriv inn en positiv verdi i Før tekst og en negativ verdi i Første linje.

Format → Avsnitt → Innrykk og avstand

Bruke linjaler

Maler og stiler

Supporter oss!