Innrykking av avsnitt

Du kan endre på innrykkene for det gjeldende avsnittet, eller for alle valgte avsnitt, eller for en avsnittsstil.

tip

Du må også stille inn innrykk ved å bruke linjalen. Velg Vis → Linjaler.


Plassering av innrykk

Innrykk blir regnet ut med venstre- og høyremargene som grenser. Hvis du vil at avsnittet skal gå utenfor margene, skriv inn et negativt tall.

note

For å endre måleenheter, velg - LibreOffice -Writer- Generelt,og velg deretter en ny måleenhet fra innstillingene.


Innrykk er ulike avhengig av skriveretningen. For eksempel er det verdien i Før tekst som gjelder i venstre til høyre-språk. Den venstre kanten av avsnittet er flyttet inn med venstremargen som grense. I språk som en skriver fra høyre til venstre blir den høyre kanten av avsnittet flyttet inn med høyremargen som grense.

Hengende innrykk

For et hengende innrykk, skriv inn en positiv verdi i Før tekst og en negativ verdi i Første linje.

Ikonet Hengende innrykk finner du i avsnittsdelen i sidefeltet Egenskaper. Klikk på dette ikonet for å bytte om verdiene for Før tekst og Første linje . Dette lar deg veksle et avsnitt mellom en innrykket første linje og et hengende innrykk.

Slik oppretter du et hengende innrykk: Skriv inn et innrykk på første linje der du vil at innrykket skal starte, og klikk deretter på ikonet for hengende innrykk for å lage det hengende innrykket.

Hengende innrykk -ikon

Hengende innrykk -ikon

Hengende innrykk kommandoen kan legges til son en knapp på en menyrad, en oppføring i en meny eller ken ontekstmeny, eller enhurtigtast.

Supporter oss!