Innrykking av avsnitt

Du kan endre på innrykka for det gjeldende avsnittet, eller for alle valgte avsnitt, eller for en avsnittsstil.

tip

Du må også stille inn innrykk ved å bruke linjalen. Velg Vis → Linjaler.


Positioning indents

Innrykk blir regnet ut med venstre- og høyremargene som grenser. Hvis du vil at avsnittet skal gå utenfor margene, skriv inn et negativt tall.

note

For å endre måleenheter, velg - LibreOffice -Writer- Generelt,og velg deretter en ny måleenhet fra innstillingene.


Innrykk er ulike avhengig av skriveretningen. For eksempel er det verdien i Før tekst som gjelder i venstre til høyre-språk. Den venstre kanten av avsnittet er flyttet inn med venstremargen som grense. I språk som en skriver fra høyre til venstre blir den høyre kanten av avsnittet flyttet inn med høyremargen som grense.

Hanging indents

For et hengende innrykk, skriv inn en positiv verdi i Før tekst og en negativ verdi i Første linje.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Supporter oss!