Unngå deling av visse ord

Hvis teksten blir automatisk orddelt og visse ord blir delt feil, eller hvis du vil at visse ord ikke skal deles, må du slå av deling av disse ordene:

  1. Velg → Språkinnstillinger → Skrivestøtte

  2. Velg en ordliste i Egne ordlister, og trykk på Rediger.

    Hvis listen er tom, trykk på Ny for å lage en ordbok.

  3. Skriv inn ordet som ikke skal deles i boksen Ord, og et er lik-tegn (=) etter det, for eksempel «fantastisk=».

  4. Trykk på Ny og Lukk.

tip

For å umiddelbart unngå at et ord blir delt, velg det, og Format → Tegn, trykk på fanen Skrift, og velg ngen i Språk-boksen.


Noen ord inneholder spesialtegn som LibreOffice behandler som en deling. Hvis du ikke ønsker at slike ord skal deles, kan du sette inn en spesiell kode som forhindrer orddeling på plasseringen hvor spesialkoden er satt inn. Gjør dette:

  1. Plasser skrivemerket der orddeling ikke skal forekomme.

  2. Velg Sett inn - Formateringsmerke - Ordfletter.

    Det innsatte formateringsmerket vil vises i grått. For å fjerne det, plasser ganske enkelt markøren over formateringsmerket og trykk på Del-tasten.

Supporter oss!