Sette inn hyperlenker med Dokumentstruktur

Du kan sette inn en kryssreferanse som en hyperlenke i dokumentet ved å bruke Dokumentstruktur. Du kan også kryssreferere til elementer i andre LibreOffice-dokumenter. Hvis du trykker på hyperlenken når dokumentet er åpnet i LibreOffice, blir du ført til det kryssrefererte elementet.

  1. åpne dokumentet/dokumentene som inneholder elementene du vil kryssreferere.

  2. Trykk på knappen Dokumentstruktur i standardverktøylinjen.

  3. Klikk på pilen ved siden av Dra modus ikonet og forsikre deg om at sett inn som hyperlenke er valgt.

  4. Velg dokumentet som inneholder elementet du vil kryssreferere i den nederste listen i vinduet Dokumentstruktur.

  5. I Dokumentstruktur-listen, trykk på plusstegnet ved siden av elementet som du vil sette inn som en hyperlenke.

  6. Dra elementet til stedet i dokumentet der hyperlenken skal settes inn.

Navnet på elementet blir satt inn i dokumentet som en understreka hyperlenke.

Supporter oss!