Sette inn hyperlenker med Dokumentstruktur

Du kan sette inn en kryssreferanse som en hyperlenke i dokumentet ved Ä bruke Dokumentstruktur. Du kan ogsÄ kryssreferere til elementer i andre LibreOffice-dokumenter. Hvis du trykker pÄ hyperlenken nÄr dokumentet er Äpnet i LibreOffice, blir du fÞrt til det kryssrefererte elementet.

  1. Ă„pne dokumentet/dokumentene som inneholder elementene du vil kryssreferere.

  2. Trykk pÄ knappen Dokumentstruktur i standardverktÞylinjen.

  3. Klikk pÄ pilen ved siden av Dra modus ikonet og forsikre deg om at sett inn som hyperlenke er valgt.

  4. Velg dokumentet som inneholder elementet du vil kryssreferere i den nederste listen i vinduet Dokumentstruktur.

  5. I Dokumentstruktur-listen, trykk pÄ plusstegnet ved siden av elementet som du vil sette inn som en hyperlenke.

  6. Dra elementet til stedet i dokumentet der hyperlenken skal settes inn.

Navnet pÄ elementet blir satt inn i dokumentet som en understreka hyperlenke.

Dokumentstruktur

Organisere kapitler med «Dokumentstruktur»

Supporter oss!