Vise skjult tekst

Hvis du har en tekst som ble skjult ved å angi et vilkår med en variabel, finnes det flere valg for å vise denne teksten. Du har følgende valg:

Supporter oss!