Skjul Tekst

Du kan bruke felt og seksjoner til å skjule eller vise tekst i et dokumentet, hvis et vilkår er oppfylt.

Før du kan skjule tekst må du lage en variabel som kan brukes som vilkår for å skjule teksten.

For å lage en variabel

 1. Trykk i dokumentet og velg Sett inn → Felt → Andre.

 2. Velg fanen Variabler, og deretter Velg variabel i Typelisten.

 3. Velg «Standard» i Formatlisten.

 4. Skriv et navn for variabelen i feltet Navn, for eksempel, Skjul.

 5. Skriv inn en verdi for variabelen i feltet Verdi , for eksempel, 1.

 6. For å skjule variabelen i dokumentet, velg Usynlig.

 7. Trykk på Sett inn og Lukk.

For å skjule tekst

 1. Trykk på stedet i dokumentet der du vil legge til teksten.

 2. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.

 3. Trykk på «Skjult tekst» i Typelisten.

 4. Skriv inn et vilkår i Vilkårsboksen. Du kan for eksempel bruke variablen Skjul==1 du lagde tidligere.

 5. Skriv inn teksten du vil skjule i feltet Skjult tekst.

 6. Trykk på Sett inn og Lukk.

For skjule et avsnitt

 1. Klikk i avsnittet der du vil legge til tekst.

 2. Velg Sett inn - Felt - Flere felt og klikk på kategorien Funksjoner .

 3. Trykk på «Skjult avsnitt» i Typelisten.

 4. Skriv inn et vilkår i Vilkårsboksen. Du kan for eksempel bruke variablen Skjul==1 du lagde tidligere.

 5. Trykk på Sett inn og Lukk.

note

Du må aktivere denne funksjonen ved å fjerne avkryssningen Skjulte avsnitt i dialogboksen - LibreOffice Writer - Vis . Når avkryssningen er satt, kan du ikke skjule noen avsnitt.


For å skjule en seksjon.

 1. Velg teksten som du vil skjule i dokumentet.

 2. Velg Sett inn - Seksjon.

 3. Velg Skjul i området Skjul, og skriv inn et uttrykk i boksen Vilkår. For eksempel kan du bruke variabelen du lagde tidligere og skrive Skjul==1.

 4. Trykk på Sett inn.

Supporter oss!