Formatere topp- og bunntekster

Du kan bruke direkte formatering på teksten i en topp- eller bunntekst. Du kan også tilpassse avstanden på teksten i forhold til topp- eller bunntekstrammen eller bruke kantlinjer på topp- eller bunnteksten.

  1. Velg Format - Sidestil og velg kategorien Topptekst eller bunntekst.

  2. Velg avstandsinnstillingene du vil bruke.

  3. For å legge til kantlinjer eller skygge på topp- eller bunnteksten, trykk på Mer. Dialogvinduet Kantlinje/bakgrunn blir da åpnet.

Supporter oss!