Om topp- og bunntekster

Topp- og bunntekster er områder i de øverste og nederste sidemargene der du kan legge til tekst eller bilder. Topp- og bunntekster blir lagt til den gjeldende sidestilen. Alle sider som bruker den samme stilen får automatisk den topp- eller bunnteksten du legger til. Du kan sette inn felt, som for eksempel sidetall og kapitteloverskrifter, i topp- og bunntekstene i et tekstdokument.

Merknadsikon

Sidestilen på den gjeldende siden vises på statuslinjen.


Topp- og bunntekster i HTML-dokumenter

Noen av topptekst- og bunntekstinnstillingene er også tilgjengelige for HTML-dokumenter. Topp- og bunntekster støttes ikke av HTML, og blir i stedet eksporterte med spesielle tagger, så de kan vises i en nettleser. Topp- og bunntekster blir bare eksporterte til HTML-dokument hvis de er tatt i bruk i vevoppsett. Når du åpner dokumentet i LibreOffice igjen blir topp- og bunntekstene vist på rett måte. Det blir også eventuelle felt du har satt inn i dem.

Supporter oss!