Arbeide med hoveddokumenter og deldokumenter

Et hoveddokument lar deg håndtere store dokumenter, som bøker med mange kapitler. Hoveddokumentet kan bli sett på som en beholder for individuelle LibreOffice Writer-filer. De individuelle filene kalles deldokumenter.

For å lage et hoveddokument

 1. Gjør en av de følgende:

 1. Hvis du oppretter et nytt hoveddokument, må den første oppføringen i Dokumentstrukturen hete Tekst. Skriv inn en innledning eller litt tekst. Dette sørger for at du kan kunne se hvordan deldokumentene ser ut etter at du har redigert stilene i hoveddokumentet.

 2. Trykk på, og hold nede ikonet Sett inn i Dokumentstrukturen for hoveddokument (det skal åpnes automatisk, men hvis ikke, trykk på F5), og gjør dette:

 1. Velg Fil → Lagre.

For å redigere et hoveddokument

Bruk Dokumentstrukturen for å omorganisere og redigere underdokumentene i et hoveddokument.

Ikon

For å oppdatere et register i et hoveddokument, velg registret i Dokumentstrukturen, og trykk på knappen Oppdater.

Merknadsikon

Når du setter inn et objekt, for eksempel en ramme eller et bilde, i et hoveddokument, så ikke forankre det «Til side». Velg i steden forankringen «Til avsnitt» i Format → (Objekttype) på fanen Type, og velg plasseringen «Hele siden» i listeboksene Vannrett og Loddrett.


For å starte alle deldokumentene på nye sider

 1. Sjekk å alle deldokumentene begynner med en overskrift som bruker samme overskriftsstil, for eksempel Overskrift 1.

 2. I hoveddokumentet velger du Format → Stilbehandler, og klikker på knappen Avsnittsstiler.

 3. Høyreklikk «Overskrift 1» og velg Rediger.

 4. Klikk Tekstflyt.

 5. Velg Sideskift i områdetSett inn, og velg deretter Side i Typevalget.

 6. Hvis du vil at hvert deldokument skal starte på en oddetallsside, velg Med sidestil, og velg «Høyreside».

 7. Trykk på OK.

Slik eksporterer du et hoveddokument

 1. Velg Fil → Eksporter.

 2. I listen Lagre som Type velger du et filformat for tekstdokument og klikker Lagre .

Merknadsikon

Deldokumentene vil bli eksportert som seksjoner. Bruk Format → Bolker for å slå av beskyttelsen og for å fjerne seksjoner, hvis du foretrekker et rent tekstdokument uten.


Supporter oss!