Hoveddokumenter og deldokumenter

Et hoveddokument lar deg håndtere store dokumenter, som bøker med mange kapitler. Hoveddokumentet kan bli sett på som en beholder for individuelle LibreOffice Writer-filer. De individuelle filene kalles deldokumenter.

Arbeide med hoveddokumenter

Merknadsikon

Når du legger til et dokument til i et hoveddokument, eller oppretter et nytt deldokument, blir det laget en lenke til dette i hoveddokumentet. Du kan ikke redigere innholdet i et deldokument direkte fra hoveddokumentet, men du kan bruke Dokumentstrukturen for å åpne deldokumentene for redigering.


Eksempel på bruk av stiler

Et hoveddokument, hode.odm, inneholder tekst og lenker til deldokumentene underdok1.odt og underdok2.odt. I hvert deldokument blir det laget og brukt en ny stil med navnet «Stil1», og deldokumentene blir deretter lagret.

Når du lagrer hoveddokumentet blir stilene fra underdokumentene importert til hoveddokumentet. Først blir den nye stilen «Stil1» fra underdok1.odt importert. Deretter blir de nye stilene fra underdok2.odt importert, men siden «Stil1» nå ligger i hoveddokumentet fra før, blir ikke den importert fra underdok2.odt.

I hoveddokumentet kan du nå se den nye stilen «Stil1» fra det første deldokumentet. Alle avsnitt med «Stil1» i hoveddokumentet blir vist med egenskapene for «Stil1» fra det første deldokumentet. Men det andre deldokumentet blir likevel ikke endret. Du kan fortsatt se avsnittene med «Stil1» fra det andre deldokumentene med andre attributter, men dette avhenger av at du åpner dokumentet deldok2.odt for seg selv, eller som en del av hoveddokumentet.

Tipsikon

Bruk den samme malen for hoveddokumentet og deldokumentene for å unngå forvirring. Dette skjer automatisk når du lager et hoveddokument og deldokumenter fra et eksisterende dokument med overskrifter ved å bruke kommandoen Fil → Send → Lag hoveddokument.


Supporter oss!