Lage et flettet brev

For å opprette et skjemabrev, trenger du et tekstdokument som inneholder felt for adressedata, og en adressedatabase. Deretter kan du kombinere eller slå sammen adressedataene og tekstdokumentet ,for å enten skrive ut bokstavene, eller sende dem via e-post.

note

Hvis dokumentet er i HTML-format, blir ikke innebygde eller koblede bilder sendt med e-posten.


Veiviseren for brevfletting hjelper deg med å lage flettebrev.

Lage et flettebrev

 1. Velg Verktøy – Veiviser for brevfletting.

  Nå er du kommet til Veiviseren for brevfletting. Dette er en av mange måter å bruke den på:

 2. Velg Start fra en mal, og trykk Bla gjennom.

  Dialogvinduet Ny vises.

 3. Velg Forretningskorrespondanse i den venstre listen og Moderne brev i den høyre. Trykk OK for å lukke dialogvinduet Maler, og trykk på Neste i veiviseren.

 4. Velg Brev og trykk på Neste.

 5. I det neste steget av veiviseren klikker du på knappen Velg adresseliste for å se om du bruker den riktige adresselisten. Ønsker du å bruke en adresseblokk, velg en adresseblokktype og tilpass hvis nødvendig adressefeltene og klikk på Neste.

 6. Nå er du kommet til trinnet Lag hilsen. Fjern avkryssinga for Sett inn personlig hilsning. Under Generell hilsning må du velge hvilken starthilsning du vil ha øverst på alle brevene.

 7. Hvis du ønsker å plassere flettefeltene andre steder i dokumentet, velg den tilsvarende kolonnen i adressekilden og dra og slipp kolonneoverskriften dit du onsker å plassere feltet. Forsikre deg om at du har valgt hele kolonnen.

 8. Trykk på Neste og Fullfør for å lage brevflettinga.

Supporter oss!