Avstand mellom fotnoter

Hvis du vil øke avstanden mellom fot- eller sluttnotetekster, kan du legge til en kantlinje på toppen og bunnen av den gjeldende avsnittsstilen.

  1. Klikk i en fotnote eller sluttnote.

  2. VelgVis - Stiler.

  3. Høyreklikk på avsnittsstilen du vil redigere, for eksempel Fotnote , og velg Rediger.

  4. Trykk på fanen Kantlinjer.

  5. Trykk på Bare øvre og nedre kantlinjer i området Standard.

  6. Velg en linje i listenStil i området Linje.

  7. Velg «Hvit» i Fargeboksen. Hvis bakgrunnen på siden har en annen farge enn hvit, velg den fargen som ligner mest på bakgrunnsfargen.

  8. Fjern avkryssinga i boksen Synkroniser i området Avstand til innholdet.

  9. Skriv inn en verdi i skrivefeltet Øverst og Nederst.

  10. Trykk på OK.

Supporter oss!