Sette inn sidenumre i bunntekster

Du kan lett sette inn et sidetallsfelt i bunteksten i dokumentet. Du kan også legge til sidetelling til bunnteksten, for eksempel som «Side 9 av 12»

For å sette inn sidetall

  1. Velg Sett inn → Bunntekst og velg sidestilen som denne skal legges til.

  2. Velg Sett inn → Felt → Sidetall.

Sidetallsfeltet kan justeres på samme måte som tekst.

For å legge til enda en sidetelling

  1. Trykk foran sidetallfeltet og skriv Side . Trykk etter feltet, lag et mellomrom og skriv av.

  2. Velg Sett inn → Felt → Sidetall.

Supporter oss!