Sette inn sidenumre i bunntekster

Du kan lett sette inn et sidetallsfelt i bunteksten i dokumentet. Du kan også legge til sidetelling til bunnteksten, for eksempel som «Side 9 av 12»

For å sette inn sidetall

  1. Velg Sett inn → Bunntekst og velg sidestilen som denne skal legges til.

  2. Velg Sett inn → Felt → Sidetall.

Sidetallsfeltet kan justeres på samme måte som tekst.

For å legge til enda en sidetelling

  1. Trykk foran sidetallfeltet og skriv Side . Trykk etter feltet, lag et mellomrom og skriv av.

  2. Velg Sett inn → Felt → Sidetall.

Om topp- og bunntekster

Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster

Supporter oss!