Sette inn sidetallet til kommende sider

Du kan lett sette inn sidenumre på neste side i en bunntekst ved å bruke et felt.

Sidenumre vises kun hvis de følgende sidene finnes.

  1. Velg Sett inn → Bunntekst og velg sidestilen som denne skal legges til.

  2. Plasser skrivemerket i bunnteksten, og velg Sett inn → Felt → Andre.

  3. Klikk på fanen Dokument i dialogvinduet Felter.

  4. Trykk på Side i Typelisten og Neste side i listen Velg.

  5. Klikk på et nummereringssmønster i listen Format .

    Hvis du velger Tekst i Formatlisten, blir bare teksten du skriver inn i boksen Verdi vist i feltet.

  6. Trykk på Sett inn for å sette inn feltet med sidetall.

Supporter oss!