Spørre etter brukerdata i felt eller vilkår

Du kan åpne og sammenligne noen brukerdata fra vilkår og felt. For eksempel kan du sammenligne brukerdata med disse operatorene:

Operator

Betydning

== eller EQ

er lik

!= eller NEQ

er ikke lik


Vilkår kan brukes til å skjule tekst i dokumentet for en spesiell bruker.

  1. Velg teksten i dokumentet som skal skjules.

  2. Velg Sett inn → Seksjon.

  3. I området Skjul, velg avkryssingsboksen Skjul.

  4. I boksen Med vilkår, skriver du user_lastname == «Hansen», der «Hansen» er etternavnet på brukeren du vil skjule teksten for.

  5. Trykk på Sett inn, og lagre dokumentet.

Merknadsikon

Man kan fortsatt se navnet på den skjulte seksjonen i Dokumentstrukturen.


Dette er en liste over brukervariablene du kan bruke når du lager et vilkår eller et felt:

Brukervariabler

Betydning

brukers_første navn

Fornavn

brukers_etternavn

Etternavn

brukers_initsialer

Forbokstaver

brukers_virksomhet

Firma

brukers_gate

Gatenavn

brukers_land

Land

brukers_postkode

Postnummer

user_city

Poststed

brukers_tittel

Tittel

user_posisjon

Stilling

brukers_tlf_jobb

Jobbtelefon

bruker_telf_hjem

Hjemmetelefon

user_fax

Faksnummer

user_email

E-postadresse

brukers_region

Delstat/område


Supporter oss!