Sette inn et fast eller variabelt datofelt

Du kan sette inn gjeldende dato som et felt som blir oppdatert hver gang du åpner dokumentet, eller som et felt som ikke blir oppdatert.

  1. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Dokument.

  2. Trykk på «Dato» Typelisten og gjør følgende:

    For å sette inn datoen som et felt som oppdateres hver gang dokumentet åpnes, trykk på «Dato» i Valglisten .

    For å sette inn datoen som et felt som ikke oppdateres, trykk på «Dato (fast)» i Valglisten .

Om felt

Spørre etter brukerdata i felt eller vilkår

Legge til inntastingsfelt

Supporter oss!