Om felt

Felt blir brukt for data som endrer seg i et dokument, som for eksempel dato eller det totale antallet sider i et dokument.

Vise felt

Felt inneholder et navn og et innhold. For å skifte mellom visning av navnet og innholdet i feltet, velg Vis → Feltnavn.

For å vise eller skjule feltutheving i et dokument, velg Vis - Feltskygge. Ønsker du å slå av denne funksjonen, velg - LibreOffice - Programfarger , og fjern markeringen foran boksen x Feltskygger .

For å endre skyggeleggingsfargene, velg -> LibreOffice -> Programfarger, finn Feltskygger og velg så den fargen du vil bruke iFargealternative

Feltegenskaper

De fleste typene felt i et dokument, også databasefelt, lagrer og viser data.

Disse typene felt utfører en handling når du trykker på dem:

Felttype

Egenskap

Plassholder

Åpner en dialog for å sette inn et objekt som tilsvarer plassholderen. Untatt for tekst plassholdere, der du klikker på plassholderen og skriv inn teksten over den gamle teksten.

Sett inn referanse

Flytter musepekeren til referansen.

Utfør makro

Kjører en makro.

Innliste

Åpner et dialogvindu for å redigere innholdet i feltet.


Oppdatere felt

For å oppdatere alle feltene i et dokument, trykk på F9 eller velg først Rediger → Merk alt og deretter F9.

For å oppdatere et felt som er satt inn fra en database, velg feltet, og trykk F9.

Merknadsikon

Plassholderne er ikke oppdatert


Supporter oss!