Gjøre et felt om til tekst

Du kan gjøre et felt om til vanlig tekst, slik å det ikke lenger blir oppdatert. Etter å du har endre et felt til tekst, kan du ikke endre teksten tilbake til et felt.

  1. Velg feltet og Rediger → Klipp ut.

  2. Velg Rediger – Lim inn utvalg.

  3. Trykk på «Uformatert tekst» i listen Utvalg og trykk på OK.

Supporter oss!