Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

Ikon

LibreOffice kan automatisk legge til ulike sidestiler på partallssider (venstresider) og oddetallssider (høyresider) i dokumentet. For eksempel kan du bruke sidestiler som viser ulike topp- og bunntekster på par- og oddetallssider. Den gjeldende sidestilen kan du se på statuslinjen nederst i arbeidsområdet.

For å lage og legge til sidestiler

  1. Velg Format → Stilbehandler og klikk på ikonet Sidestiler.

  2. Høyreklikk på Venstreside i listen over sidestiler, og velg Rediger.

  3. Trykk på fanen Behandler.

  4. Velg «Høyreside» i boksen Neste stil, og trykk OK.

  5. Høyreklikk på «Høyreside» i listen over sidestiler, og velg Rediger.

  6. Velg «Venstreside» i boksen Neste stil, og trykk OK.

  7. Gå til den første siden i dokumentet, og dobbeltklikk på «Høyreside» i listen over sidestiler i Stilbehandleren.

For å legge til en overskrift til en av sidestilene, velg Sett inn → Topptekst, og velg sidestilen du vil legge toppteksten til. I topptekstrammen skriver du inn den ønskede teksten.

For å legge til en overskrift til en av sidestilene, velg Sett inn → Bunntekst, og velg sidestilen du vil legge toppteksten til. I bunntekstrammen skriver du inn den ønskede teksten.

Tipsikon

Hvis du ikke vil ha noen topp- eller bunntekst på tittelsiden på dokumentet, bruk stilen Første side på den.


Unngå utskrift av tomme sider

Hvis to partallssider eller to oddetallssider kommer rett etter hverandre i et dokument, setter Writer automatisk inn en tom side som standard. Du kan unngå at disse tomme sidene blir skrevet ut eller eksporteres til PDF-filer.

  1. Velg - LibreOffice Writer - Skriv ut.

  2. Fjern avkryssinga Ta med innsatte tomme sider.

Supporter oss!