Flytte og kopiere tekst i dokumenter

  1. Velg teksten som skal flyttes eller kopieres.

  2. Gjør dette:

    For å flytte teksten, dra den til et annen sted i dokumentet og slipp den. Mens du drar, får musepekeren en grå boks under seg.
    Flytte data ved hjelp av pekeren

    For å kopiere den valgte teksten, hold nede mens du drar. Pekeren endres til å inkludere et plusstegn (+).
    Kopiere data ved hjelp av pekeren

Supporter oss!