Vilkårstekst for sidetelling

Du kan lage en vilkårstekst som viser ordet «sider» i stedet for «side», i tillegg til et felt som viser antall sider, hvis dokumentet inneholder mer enn en side.

  1. Plasser skrivemerket der antallet sider skal settes inn.

  2. Velg Sett inn → Felt → Antall sider, og skriv inn et mellomrom.

  3. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.

  4. Trykk på «Vilkårstekst» i listen Type.

  5. Skriv Page > 1 i boksen Vilkår.

  6. Skriv Sider i boksen Og så.

  7. Skriv Side i skrivefeltet Ellers.

  8. Trykk på Sett inn og Lukk.

Supporter oss!