Vilkårstekst

Du kan stille inn felt i dokumentet ditt som viser tekst når et angitt vilkår er møtt. For eksempel kan du lage en vilkårstekst som vises i en serie purrebrev.

Å sette opp en vilkårstekst er i dette eksempelet en prosess i to deler. Først lager du en variabel, og deretter lager du vilkåret.

For å lage en vilkårsvariabel

Den første delen av dette eksempelet er å lage en variabel for vilkårsteksten.

 1. Velg Sett inn → Felt → Andre, og klikk på fanen Variabler.

 2. Trykk på Velg variabel i listen Type.

 3. Gi variabelen et navn i boksen Navn, for eksempel «Purring».

 4. Trykk på «Tekst» i listen Format.

 5. Skriv inn 1 i feltet Verdi og trykk på Sett inn.
  Formatlisten viser nå et «Standard»-format .

For å lage vilkåret og vilkårsteksten

Den andre delen av dette eksempelet er å angi vilkåret som må møtes, og å sette inn en plassholder for å vise vilkårsteksten i dokumentet.

 1. Plasser skrivemerket der du vil sette inn vilkårsteksten.

 2. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.

 3. Trykk på «Vilkårstekst» i listen Type.

 4. Skriv Purring EQ «3» i boksen Vilkår. Dette vil si at vilkårsteksten blir vist når variabelen i feltet du laget i den første delen av dette eksempelet er lik tre.

  Hermetegnene som omslutter «3» indikerer at variabelen som ble angitt i den første delen av dette eksempelet er en tekststreng.

 1. Skriv inn teksten som skal vises når vilkåret møtes i skrivefeltet Og så. Det er nesten ingen grense for hvor lang teksten du skriver inn kan være.

 2. Trykk på Sett inn og Lukk.

For å vise vilkårsteksten

I dette eksempelet blir vilkårsteksten vist når verdien på vilkårsvariabelen er lik 3.

 1. Plasser skrivemerket foran feltet du lagde i den første delen av dette eksempelet, og trykk Rediger → Felter

 2. Erstatt tallet i boksen Verdi med «3», og trykk på Lukk.

 3. Trykk på F9 hvis feltet ikke automatisk blir oppdatert.

Supporter oss!