Nummerering for overskrifter

Bruk dialogboksen Overskriftsnummerering for å legge til en nummerering i overskrifter. De ulike nivåene i dialogen lar deg tilordne ulike overskrifter som en disposisjonsstruktur for dokumentet. I standardinnstillingene er avsnittsstilen «Overskrift 1» tildelt disposisjonsnivå 1. Det anses å være det øverste nivået i dokumentets disposisjonsstruktur. Avsnittsstilen "Overskrift 2" er tildelt disposisjonsnivå 2, og så videre. Du kan også bruke dialogen til å tilordne en egendefinert avsnittsstil som overskrift i dokumentstrukturen.

For å legge til automatisk nummerering til en overskrift

 1. Velg Verktøy - Overskriftsnummerering, og klikk deretter på fanen Nummerering.

 2. Velg Nivå for å konfigurere.

 3. I boksen Avsnittsstil velger du avsnittsstilen for det valgte nivået.

 4. I boksen Nummer velger du nummereringsskjemaet du vil bruke for den overskriften, og klikker deretter OK.

Slik fjerner du automatisk nummerering fra en overskrift

 1. Trykk på begynnelsen av teksten i avsnittsoverskriften, etter tallet.

 2. Trykk påBackspacetasten for å slette nummeret.

 3. Trykk på Shift+Backspace med markøren i begynnelsen av overskriften for å returnere nummeret.

Denne prosedyren fjerner nummereringen for en individuell overskrift. For å fjerne eller endre den automatiske nummereringen for alle overskrifter, bruk Overskriftsnummerering-dialogboksen.

For å bruke en tilpassset avsnittsstil som en topptekst:

 1. Velg Verktøy - Overskriftsnummerering, og klikk deretter på fanen Nummerering.

 2. Klikk på nivået du vil tilordne til den egendefinerte avsnittsstilen i listen Nivå.

 3. Trykk på den tilpassa stilen i listen Avsnittsstiler.

 4. Trykk på OK.

Supporter oss!