Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Du kan lage et sideoppsett og deretter en sidestil basert på det.

For eksempel kan du lage en sidestil som viser en topptekst og en annen sidestil som viser en annen topptekst.

  1. Åpne et nytt tekstdokument, velg Format → Stilbehandler, trykk deretter på ikonet Sidestiler.

  2. Klikk på Stiler og handlings -ikonet, og velg Ny stil fra utvalg fra undermenyen.

  3. Skriv inn et navn på siden i boksen Stilnavn, og trykk deretter på OK.

  4. Dobbeltklikk på navnet i listen for å bruke stilen på den gjeldende siden.

  5. Velg Sett inn → Topptekst, og velg en ny sidestil fra listen.

  6. Skriv teksten som skal være i toppteksten. Plasser skrivemerket i hovedområdet for teksten utenfor toppteksten.

  7. Velg Sett inn - Flere skift - Manuelle Skift.

  8. IType området, velg Sideskift og velg så “Standard Sidestil” fra Stil boksen.

  9. Gjenta punktene 2–6 for å lage en ny tilpasset Sidestil med en annen topptekst.

Supporter oss!