Legge til overskriftsnumre i bildetekster

Du kan inkludere overskriftsnumre i bildetekster.

Sørg for at dokumentet ditt har overskrifter. Du kan bruke de forhåndsdefinerte avsnittsstilene "Overskrift [1–10]". Du må også tilordne et nummereringsskjema til overskriftsavsnittsstilene. Bruk Verktøy – Overskriftsnummerering.

  1. Velg objektet for å få en bildetekst.

  2. Velg Sett inn → Bildetekst.

  3. Velg en bildeteksttype fra Kategori-boksen, og velg et nummereringsskjema i Nummerering-boksen. Du kan skrive inn en valgfri bildetekst i boksen Tekst.

  4. Trykk på Valg.

  5. I boksen Opp til nivå velger du disposisjonsnivået til overskriftsnummeret som skal vises før bildetekstnummeret.

  6. Skriv inn tegnet som skal vises mellom overskriftsnummeret(e) og bildetekstnummeret i Separator-boksen, og klikk deretter OK.

  7. i Bildetekstdialogen, klikk OK .

Hvis bildeteksten allerede er satt inn i dokumentet, høyreklikker du på bildetekstnummeret, velger Rediger felt og skriver inn verdier for Opp til nivå og Separator.

tip

LibreOffice kan sette inn en bildetekst automatisk når du seter inn et objekt, bilde eller en tabell. Velg → LibreOffice Writer → Automatisk bildetekst.


Supporter oss!