Legge til kapittelnummer i bildetekster

Du kan legge til kapittelnumre i bildetekster.

Du må også ta med kapittelnumre i bildetekster.Pass på å dokumentet er delt opp i kapitler og å titlene på kapitlene (ev. også titlene på inndelingene) bruker forhåndslagde overskriftsstiler. Du må også nummerere avsnittsoverskriftene.

  1. Velg elementet som du vil legge en bildetekst til.

  2. Velg Sett inn → Bildetekst.

  3. Velg en bildetittel fra Kategori -boksen, og velg et nummereringsskjema i Nummerering -boksen.
    Du kan også skrive inn en bildetekst i denne dialogboksen. Hvis du vil, skriver du inn tekst i boksen Bildetekst .

  4. Trykk på Valg.

  5. Velg antall overskriftsnivåer du vil ha i kapittelnummeret i boksen Nivå.

  6. Skriv inn tegnet du vil må skille kapittelnummer(ene) fra bildetekstnummeret i boksen Deletegn, og trykk deretter OK.

  7. Klikk på OK i dialogvinduet Bildetekst.

Tipsikon

LibreOffice kan sette inn en bildetekst automatisk når du seter inn et objekt, bilde eller en tabell. Velg → LibreOffice Writer → Automatisk bildetekst.


Supporter oss!