Bruke bildetekster

I tekstdokumenter kan du legge forklaringer som nummeres etter hvert under bilder, tabeller, rammer og tegneobjekter.

Du kan redigere teksten og nummeromerådene for ulike typer bildetekster.

Merknadsikon

Når du legger en bildetekst til et bilde eller objekt, blir objektet og teksten plassert sammen i en ny ramme. Når du legger en bildetekst til en tabell, blir denne teksten satt inn som et avsnitt ved siden av tabellen. Når du legger en bildetekst til en ramme, blir denne teksten lagt til teksten inn i rammen, enten før eller etter den eksisterende teksten.


Tipsikon

For å flytte både objektet og bildeteksten, dra rammen som inneholder disse elementene. For å oppdatere bildetekstnummereringen etter å ha flyttet rammen, trykk F9.


Gjør følgende for å lage en bildetekst:

  1. Velg elementet som du vil legge en bildetekst til.

  2. Velg Sett inn → Bildetekst.

  3. Velg de innstillingene du vil ha, og trykk OK. Hvis du vil, kan du også skrive inn egen tekst i Kategoriboksen, for eksempel Figur.

Merknadsikon

Du kan redigere bildeteksten direkte i dokumentet.


En bildetekst blir formatert med den avsnittsstilen som hører til den typen som er valgt i «Kategoriboksen». For eksempel blir avsnittsstilen «Tabell» brukt på bildeteksten hvis du setter inn en bildestekst av typen «Tabell».

Tipsikon

LibreOffice kan automatisk legge til en bildetekst når du setter inn et objekt, grafikk, ramme, eller tabell. Velg - LibreOffice Writer - AutoBildetekst.


Supporter oss!