Utregning på tvers av tabeller

Du kan foreta utregningar som strekker seg over mer enn en tabell i et tekstdokument.

  1. Åpne et tekstdokument, sett inn to tabeller, og skriv inn tall i noen celler i hver tabell.

  2. Plasser skrivemerket i en tom celle i en av tabellene.

  3. Trykk F2

  4. På verktøylinjen Formel, skriv inn funksjonen du vil utføre, f.eks., =SUM.

  5. Klikk i en celle som inneholder et nummer, trykk på plusstegnet (+), og klikk i en annen celle som inneholder et nummer.

  6. Trykk på Enter.

Supporter oss!