Vise resultatet av en tabellutregning i en annen tabell

Du kan gjøre en utregning på celler i en tabell og vise resultatet i en annen.

  1. Åpne et tekstdokument, sett inn en tabell med flere kolonner og rader, og sett deretter inn en tabell til med bare en celle.

  2. Skriv inn numre i noen av cellene i den store tabellen.

  3. Plasser skrivemerket i tabellen med en celle, og trykk på F2.

  4. På verktøylinjen Formel, skriv inn funksjonen du vil utføre, f.eks., =SUM.

  5. Klikk i en celle i den større tabellen som inneholder et nummer, trykk plusstegnet (+), og klikk i en annen celle som inneholder et nummer.

  6. Trykk på Enter.

Merknadsikon

Hvis du vil, kan du formatere teksten til å oppføre seg som vanlig tekst. Sett inn tabellen i en ramme, og forankre rammen som et tegn. Rammen forblir forankret til teksten ved siden av når du setter inn eller sletter tekst.


Supporter oss!