Regne ut avanserte formler i tekstdokumenter

Du kan bruke forhåndslagde funksjoner i en formel, og deretter sette inn resultatet av utregninga i et tekstdokument.

For eksempel kan du gjøre følgende for å regne ut gjennomsnittet av tre tall:

  1. Trykk på det stedet i dokumentet der du vil sette inn formelen, og deretter på F2

  2. Trykk på knappen Formel, og velg »Gjennomsnitt» fra listen Statistiske funksjoner.

  3. Skriv inn de tre tallene, adskilt med loddrette streker (|).

  4. Trykk Enter. Resultatet blir satt inn som et felt i dokumentet.

Dobbeltklikk på feltet i dokumentet for å redigere formelen.

Vise resultatet av en tabellutregning i en annen tabell

Formellinjen

Beregne i tekstdokumenter

Regne ut og lime inn resultatet av en formel i et tekstdokument

Regne ut summen av en serie med celler i en tabell

Utregning på tvers av tabeller

Supporter oss!