Regne ut summen av en serie med celler i en tabell

 1. Velg Sett inn → Tabell, og sett inn en tabell med én kolonne og mer enn en rad i et tekstdokument.

 2. Skriv inn ett tall i hver celle i kolonnen, men la den siste cellen i kolonnen være tom.

 3. Plasser skrivemerket i den siste cellen i kolonnen, og trykk på ikonet SumTabellinjen.
  Formellinjen dukker da opp med teksten «=sum».

 4. Trykk i den første cellen i serien du vil summere, dra til den siste cellen, og slipp.
  LibreOffice sett inn en formel for å regne ut summen av verdiene i den gjeldende kolonnen.

 5. Trykk på Enter eller Bruk på formellinjen.
  Summen av verdiene i den gjeldende kolonna blir da lagt inn i cellen.

Hvis du skriver inn et nytt tall i noen av de andre cellene i kolonnen, så oppdateres summen når du trykker på den siste cellen igjen.

På samme vis kan du også raskt regne ut summen av en rad med tall.

Supporter oss!