Regne ut og lime inn resultatet av en formel i et tekstdokument

Hvis teksten allerede inneholder en formel, for eksempel «12+24*2», kan LibreOffice regne ut og deretter lime inn resultatet av formelen i dokumentet uten å bruke Formellinjen.

  1. Velg formelen i teksten. Formelen kan bare inneholde tall og operatorer, og må ikke inneholde mellomrom.

  2. Velg Verktøy - Beregn, eller trykk +Plusstegn (+).

  3. Plasser markøren der du vil sette inn resultatet av formelen, og velg deretter Rediger - Lim inn, eller trykk på +V.
    Den valgte formelen erstattes av resultatet.

Supporter oss!