Regne ut og lime inn resultatet av en formel i et tekstdokument

Hvis teksten allerede inneholder en formel, for eksempel «12+24*2», kan LibreOffice regne ut og deretter lime inn resultatet av formelen i dokumentet uten å bruke Formellinjen.

  1. Velg formelen i teksten. Formelen kan bare inneholde tall og operatorer, og må ikke inneholde mellomrom.

  2. Velg Verktøy → Beregn, eller trykk + Plusstegnet (+).

  3. Plasser skrivemerket der du vil sette inn resultatet av formelen, og velg deretter Rediger → Lim inn eller trykk + V.
    Den valgte formelen vil bli erstattet av resultatet.

Formellinjen

Beregne i tekstdokumenter

Regne ut avanserte formler i tekstdokumenter

Regne ut summen av en serie med celler i en tabell

Utregning på tvers av tabeller

Supporter oss!