Beregne i tekstdokumenter

Du kan sette inn et regnestykke direkte i et tekstdokument eller en teksttabell.

  1. Trykk på det stedet i dokumentet der du vil sette inn regnestykket, og trykk deretter på F2. Hvis du er i en tabellcelle, tast et er lik-tegn (=).

  2. Skriv inn regnestykket du vil sette inn, for eksempel «=10000/12», og trykk på Enter.

Du kan også trykke på knappen FormelFormellinjen, og deretter velge en funksjon for formelen.

note

For å referere til celler i en teksttabell i Writer, skriv cellenavnet eller celleområdet i vinkelparenteser. Skriv for eksempel =<A1> for å referere til cellen A1 i en annen celle.


Celleoppføringer som starter med likhetstegn (=)

For å lage en tabellcelleoppføring som starter med = -tegnet, må du først skrive inn et mellomrom, deretter = -tegnet og deretter slette mellomrommet.

Supporter oss!