Selvvalgte kantlinjer i tekstdokumenter

Du kan bruke ulike typer kantlinjer på valgte celler i en Writer-tabell eller på hele tabellen. Andre objekter i tekstdokumenter kan også ha selvvalgte kantlinjer. For eksempel kan du lage kantlinjer på sidestiler, rammer, bilder eller diagrammer.

  1. Velg cellen eller celleområdet i tabellen.

  2. Velg Tabell → Tabellegenskaper.

  3. Trykk på fanen Kantlinjer i dette dialogvinduet.

  4. Velg de ønskede innstillingene for kantlinjene, og trykk på OK.

Innstillingene i området Linjeoppstilling kan brukes for å legge til flere ulike kantlinjestiler.

Celleutvalg

Hvordan området ser ut er avhengig av hvilke celler som er markert.

Utvalg

Linjeoppsett-området

En celle som er valgt i en tabell som er større enn en celle, eller et skrivemerke inne i en tabell der ingen celler er valgt.

en cellekant

Tabell med en celle, cellen er valgt

en cellekant

Cellene i en kolonne er valgt

Kantlinje for markert kolonne

Cellene i en rad er valgt

Kanlinje for valgt rad

En hel tabell med 2×2 celler eller mer er valgt

kantlinje rundt markert blokk


Standardvalg

Trykk på en av standardknappene for å lage eller fjerne kantlinjer.

Eksempler

Velg en blokk med cirka 8x8 celler, og velg deretter Tabell - Egenskaper - Grense -fanen.

standardikoner for kantlinjer

Nå kan du fortsette for å se hvilke linjer de andre ikonene vil lage eller fjerne.

Selvvalgte valg

I området Selvvalgt kan du trykke for å lage eller fjerne individuelle linjer. Forhåndsvisningen viser linjene i tre ulike former.

Trykk flere ganger på en kant eller et hjørne for å skifte mellom de tre ulike formene.

Linjetyper

Bilde

Betydning

En svart linje

heiltrukket linje for kantlinje

En svart linje lager den tilsvarende linjen på de markerte cellene. Linjen blir vist som en stiplet linje når du bruker linjestilen 0,05 pt. Doble linjer blir vist når du bruker en dobbel linjestil.

En grå linje

grå linje for kantlinje

En grå linje blir vist når den tilsvarende linjen på de markerte cellene ikke blir endret. Ingen linjer blir laget eller fjernet i slike tilfeller.

En hvit linje

hvit linje for kantlinje

En hvit linje blir vist når den tilsvarende linjen på de valgte cellene blir fjerna.


Eksempler

  1. Velg en enkelt celle i en Writer-tabell, og velg deretter Tabell → Tabellegenskaper → Kantlinjer.

  2. Velg en tykk linjestil.

  3. For å lage en nedre kantlinje, trykk på den nedre kanten til en tykk linje blir vist.

tykk nedre kant

note

Alle celler i en Writer-tabell har som standard minst en venstre og nedre linje. De fleste cellene i ytterkanten av tabellen har flere linjer enn dette som standard.


warning

Alle linjer som blir vist i hvitt i forhåndsvisningen blir fjernet fra cellen.


Lage kantstiler for sider

Lage kantstiler for sider

Angi kantlinjer for avsnitt

Supporter oss!