Lage kantstiler for sider

Advarselsikon

I Writer kan du lage kantstiler for sidestiler, ikke individuelle sider. Alle endringer gjort på sidestiler kan ikke angres med Angre i LibreOffice.


For å sette inn en forhåndsvalgt kantstil

 1. Velg Format - Sidestil - Kanter.

 2. Velg en av standardkantlinjene i området Standard.

 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.

 4. Velg avstanden mellom kantlinjene og det markerte tegnet i området Avstand til innhold. Du kan kun endre avstanden til kanter som har en definert kantlinje.

 5. Klikk på OK for å bruke endringene.

For å stille inn en tilpassa kantstil

 1. Velg Format - Sidestil - Kanter.

 2. I området Selvvalgt velger du kanten som skal vises i et alminnelig utseende. Klikk på en kant i forhåndsvisningen for å slå på en kant.

 3. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.

 4. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.

 5. Velg avstanden mellom kantlinjene og det markerte tegnet i området Avstand til innhold. Du kan kun endre avstanden til kanter som har en definert kantlinje.

 6. Klikk på OK for å bruke endringene.

Supporter oss!