Angi kantlinjer for objekter

I Writer kan du angi kantlinjer rundt OLE-objekter, programtillegg, diagrammer, bilder og rammer. Navnet på menyen avhenger av det valgte objektet.

For å sette inn en forhåndsvalgt kantstil

 1. Velg objektet du vil lage kantlinje på.

 2. Klikk på Borders-ikonet på OLE Objekt-verktøylinjen eller Ramme-verktøylinjen for å åpne Kantlinje-vinduet.

 3. Klikk på en av de forhåndsvalgte kantstilene. Dette erstatter den gjeldende kantstilen for objektet med den valgte stilen.

For å stille inn en tilpassa kantstil

 1. Velg objektet du vil definere en grense for.

 2. Velg Format → (objektnavn) → Kantlinjer.
  Erstatt (objektnavn) med det egentlige navnet for objekttypen du valgte.

 3. I området Selvvalgt velger du kanten som skal vises i et alminnelig utseende. Klikk på en kant i forhåndsvisningen for å slå på en kant.

 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.

 5. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.

 6. Velg avstanden mellom kantlinjen og sideinnholdet i området Avstand til innhold.

 7. Klikk på OK for å bruke endringene.

Supporter oss!