Lage kantstiler for sider

Advarselsikon

Dersom kantegenskapene for to tilstytende tekstområde er like, dvs. samme stil, bredde, farge avstand og skygge, blir disse to områdene sett på som deler av den samme kantgruppen og blir derfor vist med samme kant i dokumentet.


For å sette inn en forhåndsvalgt kantstil

 1. Marker tekstområdet som du vil legge en kant rundt.

 2. Velg Format → Tegn → Kantlinjer.

 3. Velg en av standardkantlinjene i området Standard.

 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.

 5. Velg avstanden mellom kantlinjene og det markerte tegnet i området Avstand til innhold. Du kan kun endre avstanden til kanter som har en definert kantlinje.

 6. Klikk på OK for å bruke endringene.

For å stille inn en tilpassa kantstil

 1. Marker tekstområdet som du vil legge en kant rundt.

 2. Velg Format → Tegn → Kantlinjer.

 3. I området Selvvalgt velger du kanten som skal vises i et alminnelig utseende. Klikk på en kant i forhåndsvisningen for å slå på en kant.

 4. Velg en linjestil og en farge for den valgte kantstilen i området Linje. Disse innstillingene gjelder for alle kantlinjer som er med i den valgte kantstilen.

 5. Gjenta de to siste stegene for hver kantlinje.

 6. Velg avstanden mellom kantlinjene og det markerte tegnet i området Avstand til innhold. Du kan kun endre avstanden til kanter som har en definert kantlinje.

 7. Klikk på OK for å bruke endringene.

Supporter oss!