Angi bakgrunnsfarger eller bakgrunnsbilde

Du kan angi en bakgrunnsfarge eller bruke bilder som bakgrunn på ulike objekter i LibreOffice Writer.

For å bruke en bakgrunnsfarge på teksttegn

  1. Velg tegnene.

  2. Velg Format - Tegn.

  3. Klikk på kategorien Utheving , velg bakgrunnsfargen.

For å bruke en bakgrunn på et avsnitt

  1. Plasser skrivemerket i avsnittene eller velg flere avsnitt.

  2. Velg Format → Avsnitt.

  3. På bakgrunnssiden Område velger du bakgrunnsfarge eller bakgrunnsgrafikk.

tip

For å velge eit objekt som skal ligge i bakgrunnen, hold nede tasten og klikk på objektet. Du kan også bruke menyvalget «dokumentstruktur» for å velge objekt.


For å legge til en bakgrunn på hele eller deler av en teksttabell

  1. Plasser skrivemerket i tabellen i tekstdokumentet.

  2. Velg Tabell - Egenskaper .

  3. Trykk på fanen Bakgrunn, og velg en bakgrunnsfarge eller et bakgrunnsbilde.

  4. I boksen For velger du om fargen eller bildet skal brukes på gjeldende celle, gjeldende rad eller hele tabellen. Hvis du velger flere celler eller rader før du åpner dette dialogvinduet, blir endringa brukt på det valgte området.

tip

Du kan også bruke en knapp for å legge til en bakgrunn til deler av en tabell.


tip

Hvis du vil bruke en bakgrunnsfarge på celler, velger du cellene og bruker Tabellcelle bakgrunnsfarge -knappen på Tabell .


tip

Hvis du vil bruke en bakgrunnsfarge på en paragraf i en celle, plasserer du markøren i tekstparagrafen og bruker deretter bakgrunnsfarge rullegardinmenyen Formatering .


Supporter oss!