Bruke autotekst

I LibreOffice Writer kan du lagre tekst, som også må inneholder bilder, tabeller, og felter, som autotekst, slik å du raskt kan sette inn denne teksten senere. Du kan også lagre formatert tekst.

For å lage en autotekstoppføring

 1. Velg teksten, tekst med bilder, tabeller eller felter du vil lagre som en autotekstoppføring. Bilder kan bare lagres hvis de er forankret som et tegn og har minst et tegn før og etter.

 2. Velg Verktøy → Autotekst.

 3. Velg hvilket kategori du vil lagre autoteksten i.

 4. Skriv inn et navn med mer enn fire tegn. Dette tillater deg å bruke autotekstvalget Vis resten av navnet som et forslag når du skriver. Hvis du vil, kan du endre den foreslåtte snarveien.

 5. Trykk på knappen Autotekst, og velg deretter Ny.

 6. Trykk på knappen Lukk.

For å sette inn en autotekstoppføring

 1. Trykk på det stedet i dokumentet der du vil sette inn en autotekstoppføring.

 2. Velg Verktøy - autotekst.

 3. Velg autoteksten du vil sette inn, og trykk deretter på Sett inn.

Du kan også skrive inn snarveien til en autotekstoppføring og deretter trykke F3 eller på pilen ved siden av ikonet Autotekst på verktøylinjen Sett inn og velg en autotekstoppføring.

Tipsikon

For å raskt skrive inn en formel i LibreOffice Math, skriv Fn, og trykk på F3. Hvis du setter inn mer enn en formel, blir formelene nummererte etter hvert. For å sette inn en eksempeltekst, skriver du dt og trykker på F3.


Skrive ut en liste over autotekstoppføringer

 1. Velg Verktøy → Makroer → Organiser makroer → LibreOffice Basic.

 2. I Makro fra-trekontrollen velger du Applikasjonsmakroer - Gimmikker - Autotekst.

 3. Velg "Hoved" i Eksisterende makroer : Autotekst listen og klikk så Kjør. En liste på eksisterende Autotekst oppføringer blir generert i et separat tekstdokument.

 4. Velg Fil → Skriv ut.

Bruke autotekst i nettverksinstallasjoner

Du kan lagre autotekstoppføringer i ulike mapper på et nettverk.

For eksempel kan du lagre «skrivebeskyttede» autotekstoppføringer for firmaet ditt på en sentral tjener, og selvlaget autotekstoppføringer i en lokal mappe.

Stiene til autotekstmappene kan endres i oppsettet.

To mapper er listet opp her. Den første oppføringen er på serverinstallasjonen, og den andre oppføringen er i brukermappen. Hvis mappene har en autotekstoppføring med samme navn, blir oppføringen fra brukermappen brukt.

Supporter oss!