Legge til unntak i listen over autorettinger

Du kan hindre Autoretting i å rette visse forkortelse eller ord som inneholder forskjellige skriftstørrelser.

  1. Velg Verktøy → Autoretting, Innstillinger og trykk deretter på fanen Unntak.

  2. Gjør dette:

    Skriv inn forkortelsen med punktum etter i boksen Forkortelser (ikke stor bokstav etter) og trykk på Ny.

    Skriv inn ordet i boksen Ord som starter med TO STore BOkstaver og trykk på Ny.

Tipsikon

For raskt å angre en Autokorrektur-erstatning, trykk +Z. Dette legger også til ordet eller forkortelsen du skrev inn i unntakslisten for Autokorrektur.


Supporter oss!