Legge til unntak i listen over autorettinger

Du kan hindre Autoretting i å rette visse forkortelse eller ord som inneholder forskjellige skriftstørrelser.

  1. Velg Verktøy → Autoretting, Innstillinger og trykk deretter på fanen Unntak.

  2. Gjør dette:

    Skriv inn forkortelsen med punktum etter i boksen Forkortelser (ikke stor bokstav etter) og trykk på Ny.

    Skriv inn ordet i boksen Ord som starter med TO STore BOkstaver og trykk på Ny.

Tipsikon

For å fjerne en automatisk retting eller fullføring raskt, trykk +Z. Du legger da også ordet eller forkortelsen du skrev til i listen over autorettinger.


Automatisk stavekontroll

Supporter oss!