Automatisk stavekontroll

LibreOffice kan automatisk kontrollere stavemåten mens du skriver og understreke mulige feilstavede ord med en rød bølget linje.

For å kontrollere stavinga automatisk mens du skriver

  1. Velg Verktøy → Automatisk stavekontroll.

  2. Høyreklikk på et ord som er understreket med en rød krøllstrek, og velg deretter et av erstatningsordene som er foreslått i listen eller fra undermenyen Autoretting.

Hvis du velger et ord fra undermenyen Autoretting, blir det understrekede ordet og erstatningsordet automatisk lagt til i listen over autorettinger for det gjeldende språket. Velg Verktøy → Autorettingsvalg og deretter fanen Innstillinger, og klikk på fanen Erstatt.

Du kan også legge til det understrekede ordet i den lokale ordlisten ved å velge Legg til.

For å fjerne ord fra stavekontrollen

  1. Velg ordene du vil fjerne.

  2. Trykk på språknavnet på statuslinjen for å åpne en meny.

  3. Velg Ingen (ikke sjekk staving).

Lage en ny ordliste

Legge til unntak i listen over autorettinger

Stave- og grammatikkontroll

Supporter oss!