Slå av Autoformatering og Autoretting

Som standard retter LibreOffice automatisk mange vanlige skrivefeil og endrer formateringen mens du skriver.

For å fjerne et ord fra autorettingslista:

 1. Velg Verktøy → Autoretting - Autorettingsvalg.

 2. Trykk på fanen Erstatt.

 3. Velg ordparet du vil fjerne i autorettingslista.

 4. Trykk på Slett.

For å stoppe erstatting av hermetegn:

 1. Velg Verktøy → Autorettingsvalg.

 2. Trykk på Valg.

 3. Avmarker avkryssingsboksen (-boksene) «Byt ut».

For å stoppe bruk av stor bokstav først i setning

 1. Velg Verktøy → Autorettingsvalg.

 2. Trykk på Valg.

 3. Avmarker avkryssingsboksen «Stor bokstav først i alle setninger».

Ikke gjør om til en linje når du skriver tre like tegn

LibreOffice tegner automatisk en linje når du skriver tre av disse tegnene og trykker på Enter: – _ = * ~ #

 1. Velg Verktøy → Autorettingsvalg.

 2. Trykk på Valg.

 3. Avmarker avkryssingsboksen «Bruk kantlinjer».

Bruke autotekst

Tegne linjer i tekst

Slå tallgjenkjenning i tabeller på eller av

Supporter oss!