Lage nummererte eller punktlister mens du skriver

LibreOffice kan lage nummererte lister og punktlister automatisk mens du skriver.

Slå på automatisk nummerering og punktlister

  1. Velg Verktøy → Autoretting - Autorettingsalternativer, trykk på fanen Alternativer og velg Kule og nummerert lister.

  2. Velg Verktøy → Autoretting og sjekk at Under skriving er valgt.

tip

Alternativet for automatisk nummerering brukes bare på avsnitt formatert med "Standard avsnittsstil", "Brødtekst" eller "Brødtekst, innrykket" avsnittsstil.


Lage en nummerert liste eller punktliste mens du skriver

  1. Skriv 1., i., eller I. for å begynne en nummerert liste. Skriv * eller – for å starte en punktliste. Du kan også skrive en sluttparentes etter tallet i stedet for et punktum, for eksempel 1) eller i).

  2. Lag et mellomrom, skriv inn teksten og trykk «Enter». Det neste tallet eller punktet kommer deretter opp automatisk i det nye avsnittet.

  3. Trykk på Enter en gang til for å avslutte listen.

Merknadsikon

Du kan starte en nummerert liste med et tilfeldig tall.


endring av listernivå for en listerparagraf

Supporter oss!