Arrangere overskrifter i navigatoren

Du kan flytte overskrifter og underordnet tekst opp og ned i et dokument ved å bruke Navigatoren. Du kan også flytte disposisjonsnivåer for overskrifter opp og ned. For å bruke denne funksjonen, formaterer du overskriftene i dokumentet med en av de forhåndsdefinerte "Overskrift N" (1–10) avsnittsstiler, eller bruk en egendefinert avsnittsstil for en overskrift, velg Verktøy - Overskriftsnummerering, velg et tall i Nivå listen, velg deretter stilen i Avsnittsstil boksen.

tip

For å flytte skrivemerket til en overskrift i dokumentet, dobbeltklikk på den i listen i Dokumentstrukturen.


For å forankre Navigator, dra tittellinjen til kanten av arbeidsområdet. For å koble fra Navigatoren, dobbeltklikk på rammen mens du holder nede -tasten.

Flytte en overskrift opp og ned i dokumentet

warning

Sørg for at overskrifter på alle disposisjonsnivåer vises i Navigatoren. Som standard vises alle nivåer. Se trinnene nedenfor hvordan du endrer disposisjonsnivåene som vises.


  1. Standardlinjen klikker du på Navigator-ikonet Ikonnavigator for å åpne Navigatoren.

  2. Navigator klikker du på Innholdsnavigasjonsvisnings-ikonet Ikoninnholdsnavigasjonsvisning.

  3. Gjør en av disse:

  1. Dra en overskrift til en ny plassering i Dokumentstrukturlisten.

  2. Klikk på en overskrift i Navigator listen, og klikk deretter på Flytt overskrift opp Ikon framhev eller Flytt overskrift ned ikonet Ikon flytt ned.

note

For å flytte overskriften uten den underordnede teksten, hold nede mens du drar eller klikker på ikonene Flytt overskrift opp eller Flytt overskrift ned.


For å flytte opp eller flytte ned konturnivået til en overskrift

  1. Velg overskrifta i Dokumentstrukturlisten.

  2. Klikk på Flytt opp disposisjonsnivå ikonet Flytt opp Disposisjonsnivå eller Flytt ned Disposisjonsnivå-ikonet Ikon Flytt ned disposisjonsnivå.

Bruk disposisjonsnivåer for å endre hvilke overskrifter som vises

Klikk på Vis opp til disposisjonsnivå-ikonet Ikon Vis opp til disposisjonsnivå, og velg deretter et tall for maksimalt disposisjonsnivå. Enhver overskrift med et konturnivå mindre enn eller lik dette tallet vil vises i Navigatoren.

Supporter oss!