Organisere kapitler med «Dokumentstruktur»

Du kan flytte overskrifter og tekst oppover og nedover i et dokument ved å bruke Dokumentstruktur. Du kan også endre nivå på overskriftene. For å bruke dette verktøyet, formater overskriftene i dokumentet med en av de forhåndsinnstilte avsnittsstilene. For å bruke en selvvalgt avsnittsstil på en overskrift, velg Verktøy → Disposisjonsnummerering, velg stilen i boksen Avsnittsstil og dobbeltklikk deretter på et tall i Nivålisten.

tip

For å flytte skrivemerket til en overskrift i dokumentet, dobbeltklikk på den i listen i Dokumentstrukturen.


For å feste dokumentstruktur vinduet, dra tillellinjen på det til slutten av arbeidsområdet. For å løsne dokumentstruktur vinduet dobbeltklikk på rammen mens du holder nede tasten .

Flytte en overskrift opp og ned i dokumentet

warning

Pass på å alle overskrifter vises i Datastruktur. Som standard vises alle nivåer. Se stegene nedenfor for å endre overskriftsnivåene som vises.


  1. Standardlinjen klikker du på Navigator ikonet Ikonnavigator for å åpne Navigator.

  2. I Navigatoren, klikk Vis innhold ikonetIkon, vis innhold.

  3. Gjør en av disse:

  1. Dra en overskrift til en ny plassering i Dokumentstrukturlisten.

  2. Klikk på en overskrift i dokumentstruturlisten, klikk så på Flytt kapittel oppIkon Flytt oppellerFlytt Kapittel nedoverikonetIkon Flytt ned

note

For å flytte overskriften uten den under hold nede mens du drar eller klikker Kapittel opp eller knappen Kapittel ned.


Flyttet nivået på en overskrift opp og ned

  1. Velg overskrifta i Dokumentstrukturlisten.

  2. Klikk på Flytt nivå oppIkon Flytt nivå oppellerFlytt nivå nedikonetIkon Flytt ned

Endre antall overskriftsnivåer som vises

Klikk på knappen Vis overskriftsnivåer, og velg et nummer fra listen.

Supporter oss!