Plassere objekt

Du kan bruke forankringer for å plassere objekter, bilder og rammer i et dokument. Et forankret element blir det der er, og blir bare flyttet når du gjør endringer i dokumentet. Følgende forankringsvalg er tilgjengelige:

Forankring

Effekt

Som tegn

Forankrer det valgte elementet som et tegn i den gjeldende teksten. Hvis høyden på det valgte elementet er større enn gjeldende skriftstørrelse, blir høyden på linja som inneholder elementet økt.

For å midtstille et bilde på en nettside, sett inn bildet, forankre det «som tegn», og midtstill avsnittet.

Til tegn

Forankrer det valgte elementet til et tegn.

Til avsnitt

Forankrer det valgte elementet til det gjeldende avsnittet.

Til side

Forankrer det valgte elementet til den gjeldende siden.

Til ramme

Forankrer det valgte elementet til den omsluttende rammen.


Når du setter inn et objekt, bilde eller en ramme, dukker det opp et forankringsikon hvor objektet er forankret. Du kan flytte et forankret element ved å dra det til et annen sted. For å endre forankringsvalget til et objekt, høyreklikk på det og velg deretter et av alternativene fra undermenyen Forankring.

Supporter oss!