Plassere objekt

Et objekt, for eksempel et bilde eller en ramme, plasseres i et dokument ved hjelp av et anker festet til et annet element.

Et anker bestemmer referansepunktet for et objekt. Referansepunktet kan være siden eller rammen der objektet er, et avsnitt eller til og med et tegn. Et objekt har alltid et anker.

Et anker beveger seg med elementet det er festet til mens dokumentet redigeres. Et objekt beholder sin posisjon i forhold til referansepunktet bestemt av dets anker, slik at når referansepunktet beveger seg eller endres, beveger objektet seg i forhold til det.

Følgende forankringsalternativer er tilgjengelige:

Forankring

Effekt

Som tegn

Forankrer det valgte objektet som et tegn i gjeldende tekst. Hvis høyden på det valgte objektet er større enn gjeldende skriftstørrelse, økes høyden på linjen som inneholder objektet.

For å midtstille et bilde på en nettside, sett inn bildet, forankre det «som tegn», og midtstill avsnittet.

Til tegn

Forankrer det valgte objektet til avsnittet som inneholder tegnet som ankeret er festet til. Referansepunktet for objektet er starten på avsnittet som inneholder tegnet.

For eksempel, hvis du deler avsnittet ved et punkt før ankeret, flyttes referansepunktet til starten av det nye avsnittet og objektet flyttes i forhold til det punktet. Hvis du kobler avsnittet til det før det, flyttes referansepunktet til starten av det kombinerte avsnittet og objektet flyttes til en posisjon i forhold til det.

Til avsnitt

Forankrer det valgte objektet til gjeldende avsnitt.

Til side

Forankrer det valgte objektet til gjeldende side.

Til ramme

Forankrer det valgte objektet til den omkringliggende rammen.


note

Objekter kan bare plasseres på siden der ankerne er plassert.


Flytte et anker

Når du setter inn en form, tekstboks, OLE-objekt, bilde eller ramme i dokumentet, vises et ankerikon der objektet er forankret. Du kan flytte et anker eller, med tanke på andre objektbegrensninger, plassere et objekt i forhold til ankerets referansepunkt ved å dra objektet.

Endre et anker

For å endre forankringsalternativene til et objekt, høyreklikk objektet og velg et alternativ fra Anker undermeny.

Supporter oss!