Hurtigtaster i LibreOffice Writer

Du kan bruke hurtigtaster for raskt å utføre vanlige oppgaver i LibreOffice. Denne siden viser de vanlige hurtigtastene i LibreOffice Writer.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Du kan også bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice.

Funksjonstaster i LibreOffice Writer

Hurtigtaster

Effekt

F2

Formellinja

+ F2

Sett inn felt

F3

Fullfør autotekst

+ F3

Redigere autotekst

Shift+F4

Velg neste ramme

Ctrl+Shift+F4

Åpne datakildevisning

F5

Dokumentstruktur på/av

Shift+F5

Flytter markøren til den posisjonen den hadde da dokumentet sist ble lagret før det ble lukket.

+ Shift + F5

Dokumentstruktur på, gå til sidenummer

F7

Staving

+ F7

Synonymordbok

F8

Utvidelsesmodus på/av

+ F8

Feltskygger av/på

Shift + F8

Tilleggsmerking på/av

Ctrl + Shift + F8

Blokkmerking på/av

F9

Oppdater feltene

+ F9

Vis feltene

Shift + F9

Beregne tabell

+ Shift + F9

Oppdater innfelt og innlister

+ F10

Kontrolltegn på/av

Stilvindu på/av

Shift + F11

Lag stil

+ F11

Sett fokuset på boksen «Bruk stil»

+ Shift + F11

Oppdater stil

F12

Nummerert liste på

+ F12

Sett inn eller rediger tabell

Shift + F12

Punktliste på

+ Shift + F12

Nummerert liste / punktliste av


Hurtigtaster i LibreOffice Writer

Hurtigtaster

Effekt

+ A

Merk alt

+ J

Blokkjuster

+ D

Dobbel understreking

+ E

Midtstilt

+ H

Søk og erstatt

+ Shift + P

Hevet skrift

+ L

Venstrejuster

+ R

Høyrejuster

+ Shift + B

Senket skrift

Gjør om siste handling

+ 0 (null)

Bruk avsnittsstilen for Tekstkroppen

+ 1

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ 2

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 2»

+ 3

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 3»

+ 4

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 4»

+ 5

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 5»

+ pluss(+)

Regner ut regnestykket som er valgt og kopierer svaret til utklippstavlen.

+ bindestrek(-)

Tilpassede bindestreker og orddeling

+ Shift + minus(-)

Hard bindestrek (blir ikke brukt i orddeling)

+ multiplikasjonstegnet * (kun på det numeriske tastaturet)

Kjør makrofelt

+ Shift + Mellomrom

Hardt mellomrom. Harde mellomrom blir brukt i orddeling, og blir ikke utvidet dersom teksten er blokkjustert.

Shift + Enter

Linjeskift uten nytt avsnitt

+ Enter

Manuelt sideskift

+ Shift + Enter

Spalteskift i tekster med flere spalter

+ Enter

Innsetting av et nytt avsnitt uten nummerering i en liste, virker ikke når skrivermerket er på slutten av lista.

+ Enter

Innsetting av et nytt avsnitt like før eller etter en seksjon, eller før en tabell.

Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift+Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst

+ Pil venstre

Gå til slutten av ordet

+ Shift + Pil Venstre

Merk ord for ord mot venstre

Pil høyre

Flytt skrivemerket til høyre

Shift + Pil høyre

Flytt skrivemerket til høyre, og merk samtidig tekst

+ Pil høyre

Gå til begynnelsen av neste ord

+ Shift + Pil høyre

Merk ord for ord mot høyre

Pil opp

Flytt skrivemerket en linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

Ctrl + Pil opp

Flytt skrivemerket til begynnelsen av forrige avsnitt

Shift + Pil opp

Marker til begynnelsen av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringen til begynnelsen av forrige avsnitt.

Pil ned

Flytt skrivemerket en linje nedover

Shift + Pil ned

Merk linjer nedover

+ Shift + Pil ned

Flytt skrivemerket til begynnelsen av neste avsnitt

Shift + Pil ned

Marker til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringen til slutten av neste avsnitt.

Gå til begynnelsen av linja

+ Shift

Gå og merk til begynnelsen av linja

Gå til slutten av linja

+ Shift

Gå og merk til slutten av linja

Gå til begynnelsen av dokumentet

+ Shift

Gå og merk til begynnelsen av dokumentet

Gå til slutten av dokumentet

+ Shift

Gå og merk til slutten av dokumentet

+ Page Up

Flytt skrivemerket mellom teksten og toppteksten

+ Page Down

Flytt skrivemerket mellom teksten og bunnteksten

Insert

Overskriving på/av

Page Up

Flytt ett skjermbilde oppover

Shift + Page Up

Flytt og merk ett skjermbilde oppover

Page Down

Flytt ett skjermbilde nedover

Shift + Page Down

Flytt og merk ett skjermbilde oppover

Slett tekst til slutten av ordet

+ Shift + Mellomrom

Slett tekst til begynnelsen av ordet

I en liste: Slett et tomt avsnitt før det gjeldende avsnittet

+ Shift

Slett tekst til slutten av setninga.

+ Shift + Rettetast

Slett tekst til begynnelsen av setninga.

+ Tab

Neste forslag fra automatisk fullføring av ord

+ Shift + Tab

Bruk forrige forslag fra automatisk fullføring av ord

+ Shift + V

Lim inn innholdet i utklippstavlen som uformatert tekst.

+ dobbeltklikk eller + Shift + F10

Feste eller løsne Dokumentstruktur, Stilbehandler eller andre vindu raskt


Hurtigtaster for avsnitt og overskriftsnivå

Hurtigtaster

Effekt

+ Pil opp

Flytt det gjeldende avsnittet eller de valgt avsnittene ett avsnitt oppover

+ Pil ned

Flytt det gjeldende avsnittet eller de valgte avsnittene ett avsnitt nedover

Tabulator

Flytt overskriften i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) ett nivå nedover i disposisjonen

Shift + Tabulator

Flytt overskriften i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) ett nivå oppover i disposisjonen

+ Tab

Ved starten av overskriften: Sett inn en tabulator stopp. Avhengig av vindushåndtereren som brukes,+Tab kan brukes i steden.

For å endre overskriftsnivået ved hjelp av tastaturet, plasser først skrivemerket foran overskriften.


Hurtigtaster for tabeller i LibreOffice Writer

Hurtigtaster

Effekt

+ A

Hvis den aktive cellen er tom, blir hele tabellen markert. Ellers blir innholdet i den aktive cellen markert. Trykker du en gang til blir hele tabellen markert.

+ Home

Hvis den aktive cellen er tom, går du til begynnelsen av tabellen. Ellers går du til begynnelsen av den aktive cellen ved første trykk, til begynnelsen av den gjeldende tabellen ved andre trykk og til begynnelsen av dokumentet ved tredje trykk.

+ End

Hvis den aktive cellen er tom, går du til slutten av tabellen. Ellers går du til slutten av den aktive cellen ved første trykk, til slutten av den gjeldende tabellen ved andre trykk og til slutten av dokumentet ved tredje trykk.

+ Tab

Setter inn en stopp tabulator (kun i tabeller). Avhengig av vindushåndtereren som brukes, +Tab kan brukes i steden.

+ Enter

Øker/minker størrelsen på kolonnen/raden i den nedre høyre cellekanten

+ Enter

Økar/minker størrelsen på kolonnen/rada i den øvre venstre cellekanten

+ piltaster

, men kun den aktive cella er endret

+ Shift + piltaster

, men kun den aktive cella er endret

+ Shift + T

Fjerner cellebeskyttelsen fra alle valgte tabeller. Hvis ingen celler er valgt, blir cellebeskyttelsen fjernet fra alle tabellene i dokumentet.

+ Delete

Hvis ingen hel celle er markert, blir teksten fra skrivemerket til slutten av den gjeldende setninga slettet. Hvis skrivemerket står på enden av en celle, og ingen hel celle er markert, blir innholdet i den neste cellen slettet.

Hvis ingen hele celler er markerte og markøren står ved slutten av tabellen, vil avsnittet som følger tabellen bli slettet, hvis det ikke er det siste avsnittet i dokumentet.

Hvis en eller flere celler er markerte, blir hele raden der markeringen er gjort slettet. Hvis alle radene er helt eller delvis markerte, blir hele tabellen slettet.


Hurtigtaster for flytting og endring av størrelse på rammer, bilder og objekter

Hurtigtaster

Effekt

Escape

Markøren er inne i en ramme og ingen tekst er valgt: Escape velger rammen.

Ramme er valgt: Escape fjerner markøren fra rammen.

F2, Enter eller et tegn

Hvis en ramme er valgt: plasserer markøren mot slutten av teksten i rammen. Hvis du trykker på en tast som skriver et tegn på skjermen, og dokumentet er i redigeringsmodus, legges tegnet til teksten.

+ Enter

Flytt objekt

+ piltaster

Endrer størrelsen ved å flytte nedre høyre hjørne.

+ Shift + piltaster

Endrer størrelsen ved å flytte øvre venstre hjørne.

+ Tab

Velger forankringen til et objekt (i punktredigeringsmodus)


Supporter oss!