Ordtellingsfeltet i statuslinjen

Antallet ord i dokumentet og i den markerete teksten vises i dette feltet på stuslinjen.Et dobbeltklikk åpnerOrdtellingsdialogensom viser ekstra dokumentstatistikk.

Supporter oss!