Legg til i Liste

Inkluder valgte avsnitt, enten det er et listeelement eller ikke, som en del av en liste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Lister -Legg til i Liste.

Høyreklikk på et avsnitt, velg Liste - Legg til i Liste.

Kulepunkter og Nummererings raden, klikk på Legg til i Liste ikonet.

Legg til i Liste Ikonet

Legg til i Liste


Listemerkingen og innrykkformateringen brukes på de valgte avsnittene. Posisjonen til avsnittene i dokumentet endres ikke.

Legg påfølgende listeoppføringer til i en umiddelbart foregående liste

  1. Velg en eller flere påfølgende listeoppføringer, startende fra den første oppføringen, som du vil legge til i listen som er umiddelbart før.

  2. Høyreklikk hvor som helst i det uthevede utvalget, velg Liste - Legg til i liste.

tip

Bruk denne prosedyren til å kombinere to lister.


Legg til valgte avsnitt i en Liste

  1. Velg avsnitt, enten det er i en liste eller ikke, som skal legges til i listen.

    For flere valg, trykk og hold Ctrl-tasten etter det første valget. Bare ett tegn må velges i hvert avsnitt som legges til. Ctrl-tasten kan slippes uten å miste valgene, men må trykkes hver gang du klikker i dokumentet for å bevare utvalget.

  2. Trykk og hold Ctrl-tasten, velg minst ett tegn i listen, og slipp deretter Ctrl-tasten.

  3. Gjør ett av følgende:

note

Denne prosedyren fungerer for sorterte og usorterte lister.


Supporter oss!