Sett inn felter

Trykk for å åpne dialogvinduet Felter. Trykk på pilen ved siden av ikonet, og velg feltet du vil sette inn, på undermenyen.

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Dato

Sett inn datoen i dag som et felt. Standardformatet for datoer blir brukt, og datoen blir ikke oppdatert automatisk.

Klokkeslett

Sett inn nåværende klokkeslett som et felt. Klokkeslettet blir tatt rett fra systeminnstillingene i operativsystemet. Et fast tidsformat blir brukt. Det kan ikke endres med funksjonstasten «F9».

Sidetall

Setter inn gjeldene sidenummer som et felt ved markørposisjonen.Standard formatering er Sidenummertegnstilen.

Antall sider

Sett inn et felt med antallet sider i dokumentet.

Emne

Setter inn et felt med emnet for dokumentet, som hentes fra dokumentegenskapene. Dette feltet viser informasjonen som er skrevet inn i feltet Emne under Fil → Egenskaper → Beskrivelse.

Tittel

Sett inn et felt med tittelen på dokumentet, hentet fra dokumentegenskapene. Dette feltet viser informasjonen som er skrevet i Tittelfeltet under Fil – Egenskaper – Beskrivelse.

Første Forfatter (felt)

Set inn et felt med namnet på personen som opprettet dokumentet. Dette feltet viser informasjonen som står under LibreOffice → Brukerinformasjon.

Andre

Setter inn et felt ved gjeldende markørposisjon. Dialogboksen viser alle tilgjengelige felt.

Supporter oss!